Permis pescuit 2024

Permisele de pescuit în România sunt emise de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA). Începând cu anul 2024, permisele de pescuit se eliberează gratuit, online, prin intermediul platformei anpa.ro.


Există trei tipuri de permise de pescuit în România:


 1. Permis de pescuit valabil pentru Marea Neagră
 2. Permis de pescuit valabil pentru Dunăre cu brațele sale și habitatele piscicole naturale necontractate
 3. Permis de pescuit valabil pe habitatele piscicole naturale contractate de asociațiile de pescari recreativi

Permisul de pescuit valabil pentru Marea Neagră se poate obține de către orice persoană fizică, indiferent de vârstă sau domiciliu. Permisul este valabil pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii și permite pescuitul în toate apele marine din România, inclusiv în Marea Neagră și în Marea Mediterană.

Permisul de pescuit valabil pentru Dunăre cu brațele sale și habitatele piscicole naturale necontractate se poate obține de către orice persoană fizică, indiferent de vârstă sau domiciliu. Permisul este valabil pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii și permite pescuitul în toate apele dunărene din România, inclusiv în Dunăre, în brațele sale și în habitatele piscicole naturale necontractate.

Permisul de pescuit valabil pe habitatele piscicole naturale contractate de asociațiile de pescari recreativi se poate obține de către orice persoană fizică, indiferent de vârstă sau domiciliu. Permisul este valabil pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii și permite pescuitul în habitatele piscicole naturale contractate de asociațiile de pescari recreativi.

Pentru zonele contractate vă rugăm să vă adresați asociațiilor de pescari recreativi beneficiare de contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ!

Permisul de pescuit pentru Delta Dunării este emis și eliberat de A.R.B.D.D. (Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării), autoritate competentă distinctă de A.N.P.A.

Pași pentru a obține un permis de pescuit online:


1. Accesați platforma Portal ANPA.

2. Creați un cont, folosind codul numeric personal și o adresă de e-mail validă.

3. Selectați tipul de permis de pescuit dorit.

4. Completați formularul de solicitare a permisului de pescuit, cu informațiile solicitate.

5. Achitați taxa pentru permisul de pescuit, prin transfer bancar sau prin intermediul unui card bancar.

6. Descărcați permisul de pescuit din contul dumneavoastră.

*** Se pot crea maxim 5 permise de la aceeași adresă!

Permisul de pescuit se poate obține, de asemenea, în format fizic, de la sediile ANPA din toată țara. Pentru a obține un permis de pescuit în format fizic, este necesar să prezentați următoarele documente:

 1. Cerere de eliberare a permisului de pescuit
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia certificatului de cazier judiciar
 4. Taxa pentru permisul de pescuit

Taxa pentru permisul de pescuit este de 0 lei

Pescuitul fără permis de pescuit este contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 600 lei conform - Legea pescuitului actualizată 2021.


Ce este fișa de captură și până când trebuie depusă?

 pescarii recreativi au obligația de a raporta către ANPA, anual, situația capturilor realizate prin pescuit recreativ, 

Fișă de captura ANPA este un document obligatoriu (Conform prevederilor art. 3, alin 2 si 3 din Ordinul MADR nr. 60 din 8 martie 2017) pentru toți posesorii de permise de pescuit recreativ emise de către ANPA, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

Fișă de captura trebuie completată după fiecare partidă de pescuit și trebuie transmisă către ANPA până la data de 28 februarie a anului în curs, pentru anul precedent.

Fișă de captura se completează online, pe platforma ANPA. Pentru a completa fișa de captura, trebuie să vă autentificați pe platformă cu adresa de e-mail și parola pe care le-ați folosit pentru a solicita permisul de pescuit.

Fișă de captura conține următoarele informații:

 1.  Numele și prenumele titularului permisului de pescuit;
 2. CNP-ul titularului permisului de pescuit;
 3. Data și locul partidei de pescuit;
 4. Zona de pescuit;
 5. Speciile de pești capturați;
 6. Numărul și greutatea fiecărui pește capturat;
 7. Măsurarea fiecărui pește capturat;

Fișă de captura trebuie completată cu atenție și exactitate. În cazul în care nu completați fișa de captura în mod corespunzător, ANPA poate anula permisul de pescuit.

Iată câteva sfaturi pentru completarea fișei de captura:

* Măsurați cu atenție fiecare pește capturat.

* Cântăriți cu atenție fiecare pește capturat.

* Completați fișa de captura imediat după ce ați finalizat partida de pescuit.

În cazul în care ați pescuit în mai multe zone în cadrul aceleiași partide de pescuit, trebuie să completați o fișă de captura separată pentru fiecare zonă.

Fișă de captura este un instrument important pentru ANPA pentru a monitoriza situația pescuitului recreativ în România.

Prin completarea fișei de captura, contribuiți la conservarea resurselor piscicole ale țării.

Permis de pescuit 2024